TIN MỚI

Nệm mousse Vạn Thành Jecsey bảo hành 5 năm mới có lỗ thông hơi

Nệm Vạn Thành Jecsey - Sản phẩm nệm mousse giá rẻ bảo hành 5 năm mới của công ty Nệm Vạn Thành có lỗ thông hơi. Một sản phẩm giá rẻ mang đ...

Bài đăng phổ biến

Bảng giá nệm Vạn Thành cập 09 - 2019

Bảng giá niêm yết các sản phẩm nệm Vạn Thành cập nhật tháng 09 - 2019 như sau:
1. Bảng giá nệm cao su Vạn Thành

BẢNG GIÁ NIÊM YẾT NỆM CAO SU VẠN THÀNH STANDARD

Quy cách
Giá Công ty
Giá khuyến mãi
100x200x5cm
4.690.000
Vui lòng liên hệ
120x200x5cm
5.280.000
Vui lòng liên hệ
140x200x5cm
5.940.000
Vui lòng liên hệ
160x200x5cm
6.470.000
Vui lòng liên hệ
180x200x5cm
7.330.000
Vui lòng liên hệ
100x200x10cm
6.860.000
Vui lòng liên hệ
120x200x10cm
7.830.000
Vui lòng liên hệ
140x200x10cm
9.070.000
Vui lòng liên hệ
160x200x10cm
9.950.000
Vui lòng liên hệ
180x200x10cm
11.210.000
Vui lòng liên hệ
100x200x15cm
11.050.000
Vui lòng liên hệ
120x200x15cm
12.060.000
Vui lòng liên hệ
140x200x15cm
12.940.000
Vui lòng liên hệ
160x200x15cm
14.230.000
Vui lòng liên hệ
180x200x15cm
16.590.000
Vui lòng liên hệ
160x200x17cm
15.860.000
Vui lòng liên hệ
180x200x17cm
17.750.000
Vui lòng liên hệ
160x200x20cm
21.450.000
Vui lòng liên hệ
180x200x20cm
24.440.000
Vui lòng liên hệ

BẢNG GIÁ NỆM CAO SU VẠN THÀNH SEGOVIA

Kích thước
Giá niêm yết
Giá khuyến mãi
160 x 200 x 5cm
7.120.000
Liên hệ
180 x 200 x 5cm
8.060.000
Liên hệ
160 x 200 x 10cm
10.950.000
Liên hệ
180 x 200 x 10cm
12.330.000
Liên hệ
160 x 200 x 15cm
15.650.000
Liên hệ
180 x 200 x 15cm
18.250.000
Liên hệ


BẢNG GIÁ NỆM CAO SU VẠN THÀNH UNIQUE

Quy cáchGiá niêm yếtGiá khuyến mãi
100x200x5cm
6.460.000
Đang khuyến mãi - Liên hệ
120x200x5cm
7.290.000
Đang khuyến mãi - Liên hệ
140x200x5cm
8.190.000
Đang khuyến mãi - Liên hệ
160x200x5cm
8.920.000
Đang khuyến mãi - Liên hệ
180x200x5cm
10.120.000
Đang khuyến mãi - Liên hệ
160x200x7.5cm
11.320.000
Đang khuyến mãi - Liên hệ
180x200x7.5cm
12.730.000
Đang khuyến mãi - Liên hệ
160x200x10cm
13.710.000
Đang khuyến mãi - Liên hệ
180x200x10cm
15.460.000
Đang khuyến mãi - Liên hệ
160x200x15cm
19.630.000
Đang khuyến mãi - Liên hệ
180x200x15cm
22.200.000
Đang khuyến mãi - Liên hệ

BẢNG GIÁ NỆM CAO SU GẤP 3 VẠN THÀNH VENUS
Qui Cách
Giá Công Ty
Giá khuyến mãi
180x200x10cm
5.800.000
Liên hệ
160x200x10cm
5.200.000
Liên hệ
140x200x10cm
4.920.000
Liên hệ
120x200x10cm
4.220.000
Liên hệ
100x200x10cm
3.580.000
Liên hệ

2. Bảng giá nệm lò xo Vạn Thành

BẢNG GIÁ NỆM LÒ XO VẠN THÀNH PHOENIX

Qui Cách
Giá niêm yết
Giá khuyến mãi
1m x 2m x 22cm
2.780.000
Đang khuyến mãi - Liên Hệ
1m2 x 2m x 22cm
2.890.000
Đang khuyến mãi - Liên Hệ
1m4 x 2m x 22cm
3.080.000
Đang khuyến mãi - Liên Hệ
1m6 x 2m x 22cm
3.290.000
Đang khuyến mãi - Liên Hệ
1m8 x 2m x 22cm
3.510.000
Đang khuyến mãi - Liên Hệ

BẢNG GIÁ NỆM LÒ XO VẠN THÀNH ROYAL

Qui Cách
Giá niêm yết
Giá khuyến mãi
100 x 2m x 22cm
3.100.000
Đang khuyến mãi - Liên Hệ
120 x 200 x 22cm
3.220.000
Đang khuyến mãi - Liên Hệ
140 x 200 x 22cm
3.410.000
Đang khuyến mãi - Liên Hệ
160 x 200 x 22cm
3.610.000
Đang khuyến mãi - Liên Hệ
180 x 200 x 22cm
3.970.000
Đang khuyến mãi - Liên Hệ

BẢNG GIÁ NỆM LÒ XO VẠN THÀNH PERFECT
Qui cách
Giá niêm yết
Giá khuyến mãi
100 x 200 x 25cm
4.190.000
Đang khuyến mãi - liên hệ
120 x 200 x 25cm
4.480.000
Đang khuyến mãi - liên hệ
140 x 200 x 25cm
5.030.000
Đang khuyến mãi - liên hệ
160 x 200 x 25cm
5.230.000
Đang khuyến mãi - liên hệ
180 x 200 x 25cm
6.290.000
Đang khuyến mãi - liên hệ


BẢNG GIÁ NỆM LÒ XO TÚI CAO CẤP VẠN THÀNH RUBY

Qui Cách
Giá niêm yết
Giá khuyến mãi
100 x 200 x 27cm
5.240.000
Đang khuyến mãi - Liên Hệ
120 x 200 x 27cm
5.760.000
Đang khuyến mãi - Liên Hệ
140 x 200 x 27cm
6.300.000
Đang khuyến mãi - Liên Hệ
160 x 200 x 27cm
6.850.000
Đang khuyến mãi - Liên Hệ
180 x 200 x 27cm
7.950.000
Đang khuyến mãi - Liên Hệ

BẢNG GIÁ NỆM LÒ XO TÚI CAO CẤP VẠN THÀNH HARMONY

Qui Cách
Giá niêm yết
Giá khuyến mãi
100 x 200 x 30cm
6.370.000
Đang khuyến mãi - Liên Hệ
120 x 200 x 30cm
6.800.000
Đang khuyến mãi - Liên Hệ
140 x 200 x 30cm
7.210.000
Đang khuyến mãi - Liên Hệ
160 x 200 x 30cm
7.630.000
Đang khuyến mãi - Liên Hệ
180 x 200 x 30cm
8.460.000
Đang khuyến mãi - Liên Hệ

BẢNG GIÁ NỆM LÒ XO TÚI CAO CẤP VẠN THÀNH DIAMOND
Qui Cách
Giá niêm yết
Giá khuyến mãi
100 x 200 x 30cm
6.900.000
Đang khuyến mãi - Liên Hệ
120 x 200 x 30cm
7.860.000
Đang khuyến mãi - Liên Hệ
140 x 200 x 30cm
8.680.000
Đang khuyến mãi - Liên Hệ
160 x 200 x 30cm
9.220.000
Đang khuyến mãi - Liên Hệ
180 x 200 x 30cm
10.550.000
Đang khuyến mãi - Liên Hệ


BẢNG GIÁ NỆM LÒ XO TÚI CAO SU VẠN THÀNH LACOIL

Qui Cách
Giá niêm yết
Giá khuyến mãi
100x200x28cm
15.900.000
Đang khuyến mãi - Liên Hệ
120x200x28cm
17.580.000
Đang khuyến mãi - Liên Hệ
140x200x28cm
19.820.000
Đang khuyến mãi - Liên Hệ
160x200x28cm
22.660.000
Đang khuyến mãi - Liên Hệ
180x200x28cm
24.120.000
Đang khuyến mãi - Liên Hệ

3. Bảng giá nệm bông ép Vạn Thành

BẢNG GIÁ NỆM BÔNG ÉP VẠN THÀNH

Kích cỡ
Độ dày /Giá (VNĐ)
5cm
9cm
12 cm
15 cm
100 x 195 cm
1.220.000
1.780.000
2.600.000
3.160.000
120 x 195 cm
1.430.000
2.090.000
3.080.000
3.730.000
140 x 195 cm
1.640.000
2.420.000
3.550.000
4.300.000
160 x 195 cm
1.800.000
2.640.000
3.910.000
4.730.000
180 x 195 cm
2.050.000
3.010.000
4.450.000
5.410.000

4. Bảng giá nệm mousse Vạn Thành

BẢNG GIÁ NIÊM YẾT NỆM MOUSSE ÉP VẠN THÀNH BH10N

Kích thước
Giá niêm yết
Giá khuyến mãi
100 x 200 x 11cm
2.260.000
Vui lòng liên hệ
120 x 200 x 11cm
2.370.000
Vui lòng liên hệ
140 x 200 x 11cm
2.590.000
Vui lòng liên hệ
160 x 200 x 11cm
2.830.000
Vui lòng liên hệ
180 x 200 x 11cm
3.110.000
Vui lòng liên hệ
100 x 200 x 12cm
2.370.000
Vui lòng liên hệ
120 x 200 x 12cm
2.480.000
Vui lòng liên hệ
140 x 200 x 12cm
2.750.000
Vui lòng liên hệ
160 x 200 x 12cm
3.020.000
Vui lòng liên hệ
180 x 200 x 12cm
3.290.000
Vui lòng liên hệ
100 x 200 x 15cm
2.750.000
Vui lòng liên hệ
120 x 200 x 15cm
2.860.000
Vui lòng liên hệ
140 x 200 x 15cm
3.250.000
Vui lòng liên hệ
160 x 200 x 15cm
3.560.000
Vui lòng liên hệ
180 x 200 x 15cm
3.880.000
Vui lòng liên hệ
100 x 200 x 20cm
3.430.000
Vui lòng liên hệ
120 x 200 x 20cm
3.560.000
Vui lòng liên hệ
140 x 200 x 20cm
4.090.000
Vui lòng liên hệ
160 x 200 x 20cm
4.480.000
Vui lòng liên hệ
180 x 200 x 20cm
4.870.000
Vui lòng liên hệ

BẢNG GIÁ NIÊM YẾT NỆM MOUSSE VẠN THÀNH PREMIUM

Kích thước
Giá niêm yết
Giá khuyến mãi
100 x 200 x 11cm
3.950.000
Vui lòng liên hệ
120 x 200 x 11cm
4.160.000
Vui lòng liên hệ
140 x 200 x 11cm
4.390.000
Vui lòng liên hệ
160 x 200 x 11cm
4.830.000
Vui lòng liên hệ
180 x 200 x 11cm
5.540.000
Vui lòng liên hệ
100 x 200 x 12cm
4.160.000
Vui lòng liên hệ
120 x 200 x 12cm
4.370.000
Vui lòng liên hệ
140 x 200 x 12cm
4.690.000
Vui lòng liên hệ
160 x 200 x 12cm
5.170.000
Vui lòng liên hệ
180 x 200 x 12cm
5.910.000
Vui lòng liên hệ
100 x 200 x 15cm
4.680.000
Vui lòng liên hệ
120 x 200 x 15cm
4.890.000
Vui lòng liên hệ
140 x 200 x 15cm
5.560.000
Vui lòng liên hệ
160 x 200 x 15cm
6.130.000
Vui lòng liên hệ
180 x 200 x 15cm
7.030.000
Vui lòng liên hệ
100 x 200 x 18cm
5.410.000
Vui lòng liên hệ
120 x 200 x 18cm
5.800.000
Vui lòng liên hệ
140 x 200 x 18cm
6.430.000
Vui lòng liên hệ
160 x 200 x 18cm
7.100.000
Vui lòng liên hệ
180 x 200 x 18cm
8.160.000
Vui lòng liên hệ

Trên đây là bảng giá niêm yết một số sản phẩm nệm Vạn Thành cập nhật tháng 09 - 2019. Xem thêm chi tiết các sản phẩm cùng khuyến mãi tại ĐÂY