Bảng giá bán lẻ niêm yết nệm bông ép Fantasy áp dụng từ ngày 16-09-2018

Bảng giá bán lẻ niêm yết mới được áp dụng từ ngày 16-09-2018 đối với sản phẩm nệm bông ép Vạn Thành Fantasy gấp 3 cụ thể như sau:

BẢNG GIÁ NIÊM YẾT NỆM BÔNG ÉP GẤP 3 VẠN THÀNH FANTASY

 • 100 x 195 x 5cm - 1.220.000
 • 120 x 195 x 5cm - 1.430.000
 • 140 x 195 x 5cm - 1.640.000
 • 160 x 195 x 5cm - 1.800.000
 • 180 x 195 x 5cm - 2.050.000
 • 100 x 195 x 9cm - 1.780.000
 • 120 x 195 x 9cm - 2.090.000
 • 140 x 195 x 9cm - 2.420.000
 • 160 x 195 x 9cm - 2.640.000
 • 180 x 195 x 9cm - 3.010.000
 • 100 x 195 x 12cm - 2.600.000
 • 120 x 195 x 12cm - 3.080.000
 • 140 x 195 x 12cm - 3.550.000
 • 160 x 195 x 12cm - 3.910.000
 • 180 x 195 x 12cm - 4.450.000
 • 100 x 195 x 15cm - 3.160.000
 • 120 x 195 x 15cm - 3.730.000
 • 140 x 195 x 15cm - 4.300.000
 • 160 x 195 x 15cm - 4.730.000
 • 180 x 195 x 15cm - 5.410.000
- Loại: Nệm bông ép gấp 3, áo vải Tricat
- Bảo hành: 07 năm
---> Xem thêm thông tin chi tiết cùng khuyến mãi tại đây