Giá nệm cao su Standard Vạn Thành tăng áp dụng từ ngày 15.04.2017

Kể từ ngày 15/04/2017, nệm cao su thiên thiên Standard của Vạn Thành sẽ áp dụng bảng giá niêm yết mới tăng 8.5% so với bảng giá cũ.
Bảng giá niêm yết nệm cao su thiên nhiên Vạn Thành Standard mới được áp dụng kể từ 15/04/2017 cụ thể như sau:
100 x 200 x 5cm - Giá niêm yết: 4.550.000 VNĐ
120 x 200 x 5cm - Giá niêm yết: 5.130.000 VNĐ
140 x 200 x 5cm - Giá niêm yết: 5.760.000 VNĐ
160 x 200 x 5cm - Giá niêm yết: 6.280.000 VNĐ
180 x 200 x 5cm - Giá niêm yết: 7.120.000 VNĐ
100 x 200 x 10cm - Giá niêm yết: 6.660.000 VNĐ
120 x 200 x 10cm - Giá niêm yết: 7.600.000 VNĐ
140 x 200 x 10cm - Giá niêm yết: 8.800.000 VNĐ
160 x 200 x 10cm - Giá niêm yết: 9.650.000 VNĐ
180 x 200 x 10cm - Giá niêm yết: 10.880.000 VNĐ
100 x 200 x 15cm - Giá niêm yết: 10.720.000 VNĐ
120 x 200 x 15cm - Giá niêm yết: 11.700.000 VNĐ
140 x 200 x 15cm - Giá niêm yết: 12.560.000 VNĐ
160 x 200 x 15cm - Giá niêm yết: 13.810.000 VNĐ
180 x 200 x 15cm - Giá niêm yết: 16.100.000 VNĐ
160 x 200 x 17cm - Giá niêm yết: 15.400.000 VNĐ
180 x 200 x 17cm - Giá niêm yết: 17.230.000 VNĐ
160 x 200 x 20cm - Giá niêm yết: 20.820.000 VNĐ
180 x 200 x 20cm - Giá niêm yết: 23.720.000 VNĐ
- Nệm cao su Standard được bảo hành 10 năm.