TIN MỚI

Nệm mousse Vạn Thành Jecsey bảo hành 5 năm mới có lỗ thông hơi

Nệm Vạn Thành Jecsey - Sản phẩm nệm mousse giá rẻ bảo hành 5 năm mới của công ty Nệm Vạn Thành có lỗ thông hơi. Một sản phẩm giá rẻ mang đ...

Bài đăng phổ biến

Giá nệm cao su Standard Vạn Thành tăng áp dụng từ ngày 15.04.2017

Kể từ ngày 15/04/2017, nệm cao su thiên thiên Standard của Vạn Thành sẽ áp dụng bảng giá niêm yết mới tăng 8.5% so với bảng giá cũ.
Bảng giá niêm yết nệm cao su thiên nhiên Vạn Thành Standard mới được áp dụng kể từ 15/04/2017 cụ thể như sau:
100 x 200 x 5cm - Giá niêm yết: 4.550.000 VNĐ
120 x 200 x 5cm - Giá niêm yết: 5.130.000 VNĐ
140 x 200 x 5cm - Giá niêm yết: 5.760.000 VNĐ
160 x 200 x 5cm - Giá niêm yết: 6.280.000 VNĐ
180 x 200 x 5cm - Giá niêm yết: 7.120.000 VNĐ
100 x 200 x 10cm - Giá niêm yết: 6.660.000 VNĐ
120 x 200 x 10cm - Giá niêm yết: 7.600.000 VNĐ
140 x 200 x 10cm - Giá niêm yết: 8.800.000 VNĐ
160 x 200 x 10cm - Giá niêm yết: 9.650.000 VNĐ
180 x 200 x 10cm - Giá niêm yết: 10.880.000 VNĐ
100 x 200 x 15cm - Giá niêm yết: 10.720.000 VNĐ
120 x 200 x 15cm - Giá niêm yết: 11.700.000 VNĐ
140 x 200 x 15cm - Giá niêm yết: 12.560.000 VNĐ
160 x 200 x 15cm - Giá niêm yết: 13.810.000 VNĐ
180 x 200 x 15cm - Giá niêm yết: 16.100.000 VNĐ
160 x 200 x 17cm - Giá niêm yết: 15.400.000 VNĐ
180 x 200 x 17cm - Giá niêm yết: 17.230.000 VNĐ
160 x 200 x 20cm - Giá niêm yết: 20.820.000 VNĐ
180 x 200 x 20cm - Giá niêm yết: 23.720.000 VNĐ
- Nệm cao su Standard được bảo hành 10 năm.